Header image

Verdeeldheid onder raadsleden in Aalten, meerderheid voor heropening AZC Barlo

AALTEN - Zelden is er de laatste jaren zo lang vergaderd over één onderwerp tijdens een raadsvergadering in de gemeente Aalten. Op dinsdagavond 27 januari stond de heropening van het Asielzoekerscentrum (AZC) op de agenda. Een overvolle tribune en publiek op de gang woonde deze bijna drie uur durende vergadering bij. De gemeenteraad was verdeeld over wel of niet heropening van het AZC. Met name Henk Meerdinks Volksvertegenwoording (HMV) was fel tegen de heropening van het AZC. HMV had veel kritiek op het COA; het Centraal Opvang Asielzoekers. Hierbij nam raadslid Willem Bruil de term 'schurken' in de mond. Ook de VVD is tegen de heropening van het Asielzoekerscentrum. Raadslid Gerbert Navis: "betreffende het AZC hebben we het hier over een grote groep mensen met verschillende achtergronden, met weinig bewegingsvrijheid op een relatief kleine oppervlakte. Uit de verhalen van de buren, van het AZC Barlo, hebben we kunnen vaststellen dat een asielzoekerscentrum hinder op de omgeving veroorzaakt. Het beperkt de vrijheid van de omwonenden. Uiteraard ook wanneer je een AZC op een andere locatie opent, zal het daar invloeden hebben op de vrijheden van de omwonenden. Toch vindt de VVD dat deze buren hun maatschappelijke verantwoordelijkheid al zijn nagekomen. De VVD is van mening dat het college geen medewerking moet verlenen aan het heropenen van het AZC in Barlo. Willie Oort (PvdA) is ook van mening dat Asielzoekers niet meer ondergebracht moeten worden in caravans op de locatie in Barlo. Het voldoet niet meer aan de eisen des tijds. CDA, GemeenteBelangen, ChristenUnie en de Progressieve Partij voelen wel voor de heropening van het AZC in Barlo. Wel dient er voortaan beter gecommuniceerd te worden met de bevolking in Barlo. Niet met enkele groeperingen. Men zou van deur tot deur moeten gaan, waarbij communicatie hoog in het vaandel moet staan. Kortom allerlei voorwaarden werden gesteld waaraan voldaan moet worden. Tevens werd de suggestie gedaan om elk kwartaal overleg te plegen met allerlei partijen; met het COA, de bevolking van Barlo en de gemeente Aalten. Al met al werd wel duidelijk dat de bevolking niet blij is met de komst van het AZC in Barlo. Willem Bruil (HMV) is van mening dat deze kwestie bij de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van ons land, terecht zal komen. Tekst: Leo van der Linde. Foto's: Leo van der Linde. [nggallery id=773]

Ander nieuws