Header image

Zwembad camping ‘de italiaanse meren’ per direct gesloten

WINTERSWIJK- Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten met onmiddellijke ingang het zwembad van Camping de Italiaanse Meren te Winterswijk (Kotten) te sluiten. Het zwembad voldoet volgens GS niet aan de wettelijke voorschriften op grond van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. De bedrijfsvoering is onvoldoende waardoor de veiligheid van de bezoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Pas als uit de nodige maatregelen die getroffen moeten worden, blijkt dat het zwembad aan de voorschriften voldoet, kunnen GS besluiten het bad weer open te stellen.

Onveilig
Uit de controle die op 22 juni heeft plaatsgevonden, blijkt onder andere dat de waterkwaliteit niet aan de normen voldoet. Maandelijks moet de waterkwaliteit van alle bassins door een laboratorium worden onderzocht, maar bij de controle bleek dat al geruime tijd geen onderzoek meer is uitgevoerd door een laboratorium. Jaarlijks dient eveneens een bemonstering op legionella plaats te vinden. Deze controle werd vorig jaar eveneens niet uitgevoerd. 

In juli 2016 hebben GS de houder van camping De Italiaanse Meren al gewaarschuwd om de betreffende voorschriften strikt na te leven. Bij de recente inspectie bleek dat ook daar niet aan was voldaan, waarna GS overging tot onmiddellijke sluiting.Ander nieuws