Header image

Anglia examen van Het Assink Lyceum doet het prima !

EIBERGEN - Vrijwel alle leerlingen van Het Assink lyceum die hebben deelgenomen aan het Anglia-examen op 7 april zijn geslaagd. De leerlingen hebben examen gedaan op de drie hoogste niveaus die Anglia aanbiedt: Advanced, Proficiency en Masters.

In totaal hebben 85 leerlingen van Het Assink deelgenomen aan het internationaal erkende examen: 36 leerlingen op Advanced-niveau, 26 leerlingen op Proficiency-niveau (1 gezakt) en 23 leerlingen op het hoogste Masters-niveau.

Op dinsdagavond 21 juni is de feestelijke uitreiking van de certificaten.

Het Anglia Netwerk Nederland, waar Het Assink lyceum lid van is, biedt een extra mogelijkheid om het Engels te verbeteren. Naast de reguliere lessen Engels krijgen de leerlingen op Het Assink in de bovenbouw van havo en vwo daarmee de gelegenheid stap voor stap hun Engels te verbeteren en hun niveau aan te tonen met een internationaal erkend examen.

Leerlingen die mee willen doen aan het Anglia-programma beginnen met het maken van een instaptoets. Deze bepaalt het niveau van de leerling en maakt ook duidelijk welk niveau in één schooljaar haalbaar is. Per niveau wordt aangegeven wat een leerling moet beheersen. Leerlingen werken hieraan tijdens de extra lestijd Engels die buiten de reguliere lestijd om wordt aangeboden en in hun eigen tijd.Ander nieuws