Header image

Eikenprocessierups bestrijding in Berkelland

BERELLAND - Al een aantal jaren worden we tijdens de zomermaanden geplaagd door processierupsen. Kaal gevreten eikenbomen en ernstige jeukhinder bij spelende kinderen en omwonenden zijn de meest bekende gevolgen. Wij proberen met diverse maatregelen de eikenprocessierups te bestrijden.

 

Preventieve bestrijding eikenprocessierups

Als de inlandse eik in het blad komt beginnen we met de preventieve bestrijding. Hierbij wordt een biologisch bestrijdingsmiddel in de eikenbomen gespoten. De aannemer heeft ongeveer een maand de tijd om deze bestrijding uit te voeren. Daarna verschijnen de hinderlijke brandharen bij de rups en heeft preventieve bestrijding geen zin meer.

Waar wordt preventief bestreden?

Bijna alle gemeentelijke inlandse eiken binnen de bebouwde kommen worden preventief behandeld.

In het buitengebied wordt alleen op risicoplekken deze bestrijdingsmethode uitgevoerd. Dit zijn drukke fiets-, wandel- en schoolroutes, picknickplaatsen en rond campings. Ook daar waar inlandse eiken voor de woningen op openbaar terrein staan wordt bestrijding uitgevoerd.

Waar vindt géén bestrijding plaats

In natuurgebieden, bossen en langs wegen waar geen woningen staan wordt geen bestrijding uitgevoerd. Het is ondoenlijk om de eikenprocessierups geheel door middel van bestrijding te laten verdwijnen.

Ziet u toch nesten op risicoplekken?

Ziet u toch eikenprocessierupsnesten op openbare risicoplekken zoals hiervoor genoemd, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Berkelland. Geef duidelijk aan op welke locatie u de nesten ziet. Er wordt dan beoordeeld of deze direct gevaar en hinder opleveren. Is dat het geval, dan geven we opdracht om de rupsen met zuigmachines op te zuigen en af te voeren.

U kunt uw melding doen via www.gemeenteberkelland.nl. of bellen met 0545-250250.

Voorkom klachten: blijf zoveel mogelijk uit de buurt.

Klachten kunt u voorkomen door contact met de haren te vermijden, door niet in de buurt van aangetaste bomen te komen en beschermende kleding te dragen. Ook na effectieve bestrijding van de nesten en de rupsen zijn de brandharen nog wel aanwezig. Ook dieren, vooral honden, kunnen last hebben van de brandharen.Ander nieuws