Header image

Initiatiefnemers energie uit waterkracht bekend

ACHTERHOEK - De energiecoöperatie Waterkracht, Lochem Energie, EQA Projects en Deepwater-Energy gaan plannen uitwerken om energie te winnen uit 8 stuwen in de Berkel en Oude IJssel. De 4 partijen hebben daartoe een intentie-overeenkomst gesloten met Waterschap Rijn en IJssel.

Het waterschap wil in 2025 100% energieneutraal zijn en zet daarom in op het opwekken van duurzame energie op en om zijn eigendommen. Voor energie uit waterkracht stelt het waterschap zijn watergangen ter beschikking aan partijen die zelf waterkrachtcentrales willen ontwikkelen en exploiteren. Afgelopen najaar konden geïnteresseerde partijen hun belangstelling kenbaar maken bij het waterschap; 4 partijen hebben vervolgens een plan van aanpak opgesteld voor de realisatie van 8 waterkrachtcentrales in de Berkel en de Oude IJssel. De komende periode gaan deze partijen een gedetailleerd ontwerp uitwerken.

Overzicht initiatieven
De initiatiefnemers voor de centrales in de Berkel zijn Deepwater-Energy (stuwen Rekken, Mallum en Haarlo) en Lochem Energie (Lochem en Eefde).  Bij de stuwen in de Oude IJssel krijgen de coöperatie Waterkracht (Voorst en ‘De Pol’ bij Gaanderen) en EQA Projects (Ulft) de kans om een gedetailleerd ontwerp uit te werken. Daarna zal het waterschap de plannen toetsen en beoordelen of het de initiatiefnemers een vergunning kan verlenen.

Randvoorwaarden
Het waterschap kijkt bij de beoordeling van de ingediende ontwerpen niet alleen naar technische haalbaarheid, maar stelt ook randvoorwaarden. Zo mogen vissen niet te lijden hebben van de waterkrachtcentrales, en mogen de nieuwe initiatieven geen negatieve gevolgen hebben voor de waterkwaliteit en hoeveelheid water in de Berkel en Oude IJssel. Ook mogen ze geen hinder opleveren bij de afvoer van water via de stuwen.

Andere stuwen
Behalve bij de hierboven genoemde stuwen loopt er ook een initiatief voor een waterkrachtcentrale bij stuw Doesburg (Oude IJssel).Ander nieuws