Header image

Kroezeboom in Ruurlo gaat nog een tijdje mee

RUURLO - Op oude foto's is het nog goed te zien. Eeuwen heeft de zomereik alleen tussen de akkers gestaan in het buitengebied van het nog kleine Ruurlo. Door de uitbreiding van Ruurlo staat de boom tegenwoordig midden in het centrum van Ruurlo, in een voortuin van een woning aan de Borculoseweg. Jarenlang heeft de Historische vereniging Old Reurle zich ontfermt over de boom. Dat werd echter steeds meer als een te zware belasting gevoeld, reden om bij de gemeente aan te kloppen.

Wethouder Joke Pot: "Gelukkig kwam ineens het Praktijk Centrum Bomen (PCB) om de hoek kijken. Die wilden dat wel serieus oppakken. Het is een belangrijke boom in Berkelland." Afgelopen dinsdag was het zover en werd de verantwoordelijkheid voor de boom min of meer officieel overgedragen aan het Partij Centrum Bomen in Apeldoorn.

Het Praktijk Centrum Bomen was dinsdag ook van de partij. Het PCB is gespecialiseerd in boom-, groen-, bos- en natuurbeheer. Willem van Delft van het PCB vertelt bij de boom dat deze vermoedelijk drie- à vierhonderd jaar oud is. "Maar hij kan nog zeker eens zo oud worden. De boom is al een keer rigoureus teruggesnoeid. Kabels gaan nu het gevaar van scheuring tegen. Een stalen stut aan de zijkant geeft de nodige steun. De boom is voor ons een mooie casus, een studieobject, voor onze cursisten. Ze kunnen er leren over de historische waarde van de boom. Welk onderhoud en verzorging de boom nodig heeft. En hoe je allerlei meetgegevens verzamelt voor een gedegen advies over wat de boom nodig heeft om gezond te blijven."

Wat maakt de zomereik dan zo bijzonder? Het gaat hier om een zogenaamde Kroezeboom, de naam voor een boom die vroeger werd gebruikt als markeringspunt in het open veld, op de es. Deze gaf de grens tussen verschillende akkers aan. Als de koster vroeger zag dat een begrafenisstoet tot de boom was gevorderd, werden de klokken geluid. De leeftijd van de boom bedraagt vermoedelijk drie- à vierhonderd jaar, wellicht zelfs meer dan vijfhonderd jaar. Het is een zomereik met vier stammen, die vlak boven de grond groeien vanuit één genetisch gemeenschappelijke wortelstronk. Gezamenlijk hebben de stammen een omtrek van ruim tien meter. Sommige inwoners van Ruurlo denken daarom dat het de dikste eik én boom van Nederland is. Officieel is de Kroezeboom dat helaas niet. Daar zijn namelijk regels voor opgesteld. Als een boom zich, beneden één meter dertig hoogte, splitst in meerdere stammen, telt slechts de omtrek van de dikste stam op een meter dertig hoogte. Dat is in dit geval vierenhalve meter.

De boom heeft aantrekkingskracht. Er is wel eens iemand gesignaleerd bij de eik die zat te mediteren. De Vereniging Old Reurle heeft er haar kwartaaltijdschrift naar vernoemd. Tussen de stammen staat een Christusbeeld. Duidelijk een boom van stand.
Ander nieuws