Header image

Lochemers tevreden over groen, rust en mooie natuur

LOCHEM - Groen, rust, mooie natuur en landschap. Dat zijn kenmerken die mensen het eerste noemen bij ‘Lochem als woongemeente’. Een gemeente met inwoners die hun woongemeente gemiddeld het rapportcijfer 7,4 geven. Dit blijkt uit het eerste onderzoek over leefbaarheid en participatie onder deelnemers aan het inwonerpanel Lochem Spreekt. 

Een gemiddeld hoge waardering krijgen leefklimaat (7,8), recreatie (7,5) en het voorzieningenaanbod (7,5). Minder maar nog steeds voldoende, scoren uitgaansgelegenheden (6,2) en werkgelegenheid (6,3). Aan de panelleden is ook gevraagd als wat voor soort gemeente ze Lochem graag zien. Deelnemers zien graag dat de gemeente groen is en een mooi buitengebied heeft, veilig en sociaal is, en dus veel doet om ongelukken en overlast op straat te vermijden en zich richt op goede sociale voorzieningen. 

Mate waarin inwoners betrokken willen worden
90% van de panelleden geeft aan door de gemeente betrokken te willen worden bij ontwikkelingen. Vooral op het gebied van natuur (48%), openbaar groen (45%), veiligheid (44%), en verkeer en vervoer (44%). Of het nu gaat om de eigen straat (ruim de helft), de eigen buurt (driekwart) of om gemeente brede plannen (bijna de helft). Het grootste deel wil geraadpleegd en/of geïnformeerd worden. 38% wil een adviserende rol en 13% van de panelleden wil samenwerken (coproductie). 

Eigen initiatief
11% van de panelleden heeft een eigen initiatief uitgevoerd, terwijl 19% heeft meegewerkt aan het initiatief van een ander, vooral om iets te betekenen voor de buurt. Bij een derde van deze initiatieven speelde de gemeente geen rol. Bijna alle deelnemers vinden dat de gemeente een rol heeft bij inwonerinitiatieven. Het belangrijkst vindt men dat de gemeente inhoudelijk ondersteunt, informatie verstrekt en praktische ondersteuning biedt. 

De eerste peiling geeft aan dat de deelnemers de leefbaarheid in onze mooie groene gemeente goed waarderen. Dit is kostbaar en dat willen we graag zo houden. Dat betekent dat de gemeente meer moet inzetten op zaken waar we het iets minder goed doen. Een uitdaging, omdat zaken als werkgelegenheid, uitgaansmogelijkheden en winkelaanbod, mede afhangen van economische ontwikkelingen. De gemeente is inmiddels gestart met de uitvoering van de Economische Agenda 2017-2018. 

Een groot deel van de panelleden wil de gemeente adviseren. Het digitaal inwonerpanel voorziet daarmee in een behoefte. Inwoners willen zich ook inzetten de samenleving; slechts 17 % weet dat de gemeente medewerkers in dienst heeft die mee kunnen denken over initiatieven. De gemeente gaat deze medewerkers beter op de kaart zetten.

Door mediapartner LokaalGelderlandAnder nieuws