Header image

Regionaal woonwensen- en leefbaarheidsonderzoek Achterhoek

ACHTERHOEK - In juni ontvangen tienduizenden Achterhoekers een uitnodiging om deel te nemen aan een nieuw regionaal woonwensen- en leefbaarheidsonderzoek. Dit besloten vandaag de colleges van de zeven Achterhoekse gemeenten. Centraal staan de woonwensen voor de toekomst en de huidige leefbaarheid. Het onderzoek is een vervolg op het eerste grote Achterhoekse woononderzoek in 2013. Deze leidde tot de regionale woonagenda 2015-2025. De gemeenten voeren samen met de provincie Gelderland en de vier woningcorporaties ProWonen, Sité Woondiensten, De Woonplaats en Wonion het onderzoek uit.

 

Begin 2018 staan de resultaten van het onderzoek op de agenda van de gemeenteraad. Op basis daarvan kunnen besluiten worden genomen over het wonen in de komende jaren. Bijvoorbeeld: Welke aanpassingen van de bestaande woningen zijn nodig in verband met de vergrijzing van de bevolking? Welke wensen hebben starters op de woningmarkt? En waar en hoe bouwen we nog nieuwe woningen?

 

In de komende maanden wordt het onderzoek voorbereid en in juni volgt de uitnodiging om deel te nemen aan dit onderzoek. Dat kan eenvoudig via internetAnder nieuws