Header image

Wie dingt mee naar de Architectuur Prijs Achterhoek 2017?

ACHTERHOEK - Is er binnen uw gemeente in de Achterhoek in 2015 en 2016 een opmerkelijk gebouw of complex opgeleverd? Dan kunt u dit tot uiterlijk vrijdag 23 juni 2017 aanmelden voor de Architectuur Prijs Achterhoek 2017.

In 2016 heeft geen uitreiking van de Architectuur Prijs Achterhoek plaatsgevonden in verband met het geringe aantal aanmeldingen. Omdat de verwachting is dat de komende jaren minder bouwinitiatieven opgestart zullen worden, heeft het APA-bestuur besloten een tweetal maatregelen te nemen om de uitreiking van deze reeds vijftien jaar bestaande prijs toch te kunnen continueren.

Ten eerste zal de prijs ingaande dit jaar tweejaarlijks worden uitgereikt en ten tweede zijn een aantal gemeenten aan het oorspronkelijke prijsvraaggebied toegevoegd, te weten de gemeenten Rijnwaarden, Zevenaar, Duiven en Westervoort.

Aanmelden
Tot 23 juni 2017 kunnen projecten, gerealiseerd in de jaren 2015 en 2016, worden aangemeld. Aanmelden kan uitsluitend via de website. Voor meer informatie, kunt u een e-mail sturen http://www.architectuurprijsachterhoek.nl/ of http://info@architectuurprijsachterhoek.nl/


21996.jpg

Ander nieuws