Header image

Onderzoek SFB verenigingen in Berkelland

BERKELLAND - Over het algemeen zijn de Berkellandse verenigingen tevreden over hun interne organisatie. De clubs geven zichzelf gemiddeld een 7.

 

De resultaten zijn afkomstig uit een onderzoek uitgevoerd door de Sport Federatie Berkelland(SFB) in de aanloop naar het eerste voorzittersoverleg in maart 2017.


Zo’n 70 verenigingen hebben een vragenlijst ontvangen met vragen over de interne organisatie. De respons lag op 36%. Verenigingen waren afkomstig uit vrijwel alle kernen van Berkelland en de respons kende een gelijke vertegenwoordiging van kleine, middelgrote en grote verenigingen. De resultaten geven hiermee een goed beeld van de georganiseerde sport in Berkelland.

 

Het positieve beeld dat verenigingen van zichzelf hebben, wil niet zeggen dat er geen problemen of knelpunten zijn. Deze zijn wel degelijk aangegeven. Het minst tevreden was men over sponsoring, kennis en kunde van de trainer(s) en coaches, ledenwerving en communicatie en (sociale) media.


Op de vraag op welke gebieden de clubs graag ondersteuning zouden willen, kwamen eveneens dezelfde onderwerpen als uit het landelijk onderzoek. De top 3 bestaat uit 1: Leden werven en behouden, 2: Vrijwilligers werven en behouden, 3: Sponsoring. Deze thema’s zijn al jaren aandachtspunten maar in vergelijking met 10 jaar geleden verandert er het één en ander. Het werven en behouden van leden staat met stip op nummer 1 en heeft het werven van vrijwilligers van plaats 1 verdrongen. De resultaten in Berkelland sluiten naadloos aan bij een landelijk onderzoek uitgevoerd door het Mulier Instituut in 2015.

 

De clubs in Berkelland zien de SFB als brede ondersteuningsorganisatie. Van ondersteuning bij het aanpakken van de grondwateroverlast tot het jeugdbeleid professionaliseren en het binden van de verenigingen in Berkelland. Met deze concrete vragen konden de verenigingsondersteuners direct aan de slag. Tevens is duidelijk welke thema’s aan bod moeten komen op thema-avonden of cursussen voor besturen en vrijwilligers. Op deze manier kan de SFB de verenigingen zo goed mogelijk bedienen en het aanbod voor de komende jaren invullen.

 

Het onderzoek werd besproken tijdens de goed bezochte Algemene Leden Vergadering van de SFB op maandagavond 29 mei bij HCR Prinsen in Haarlo met als speciale gast Erik Hulzebosch. Erik had de lachers op zijn hand en vertelde dat je met inzet en doorzettingsvermogen een heel eind kunt komen in de maatschappij. Voor meer info over de SFB www.sportfederatieberkelland.nlAnder nieuws