Header image

Duitse en Nederlandse vrouwen samen op stap in Groenlo

GROENLO - Op donderdag 11 mei komen Duitse vrouwen van, onder meer het Frauennetzwerk Bocholt, een kijken nemen over de grens. Ze zijn daar op uitnodiging van Nederlandse vrouwen, betrokken bij het grensoverschrijdend netwerk ‘Frauenbrücke Deutschland-Nederland’. Op de 11e gaat het erom elkaar op een informatieve en informele manier te ontmoeten in de bourgondische vestigingstad Groenlo.

Vorig jaar werd er tijdens de internationale vrouwendag in Bocholt een gezamenlijk kunstwerk vervaardigd, genaamd ‘hand in hand’, te zien op de begeleidende foto. Dit jaar ziet het programma in Nederland er als volgt uit. Eerst worden de vrouwen om 10.45 uur ontvangen bij BS22 om daar te horen, hoe Linda Commandeur, Anke Sitter en Joske Elsinghorst met hun ideeënwerkplaats nieuwe initiatieven in Groenlo van de grond krijgen. Het drietal noemt de werkplaats ook wel een ‘waarmaakcentrum’, waar dromen uit kunnen komen. Wellicht in de toekomst ook de ‘tolle Träume’ van de Duitse vrouwen over de grens, want goed voorbeeld doet uiteraard volgen. Na een Nederlandse broodmaaltijd gaan we onder leiding van gidsen de stad verkennen waarbij kenmerkende, verrassende en historische plekken worden bezocht. De dag wordt op z’n Grols afgesloten.

Deelname
De organisatie is in handen van Eveline Zuurbier en Heleen Posthumus, die deel uit maken van de Frauenbrücke. Deelnamekosten zijn €15 (incl. broodmaaltijd, rondleiding, entrees en een drankje). Graag contant te voldoen op de dag zelf. Belangstellende vrouwen die hun netwerk willen uitbreiden aan Nederlandse kant zijn van harte welkom. Aanmelden kan nog tot 3 mei, via het volgende e-mail adres: springlevend@trikker.nl. Ander nieuws