Header image

Oorzaak blauwalgproblemen Grolse gracht in beeld

GROENLO - De jaarlijks terugkerende blauwalgenbloei in de Groenlose gracht is het gevolg van de met name uit het grondwater afkomstige voedingsstof fosfaat en een complex samenspel tussen het grachtwater en de bodem van de gracht. Een oplossing is niet eenvoudig. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de gemeente Oost Gelre en Waterschap Rijn en IJssel. Op 6 juli a.s. worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd en toegelicht.

 

Grondwater en zuurstof
Om inzicht te krijgen in de oorzaak van het blauwalgprobleem in de stadsgracht van Groenlo heeft het waterschap samen met de gemeente laten onderzoeken wat de belangrijkste bronnen van fosfaat zijn. Dit is een belangrijke voedingsstof voor blauwalg.

 

Uit het onderzoek van bureau Arcadis blijkt dat in Groenlo veel fosfaat via het grondwater naar de gracht stroomt. Ook komt naar voren dat er een complex samenspel is tussen het water en de waterbodem. De waterbodem kan fosfaat uit het grondwater opslaan. Het fosfaat komt weer vrij als het water zuurstofarm wordt. Hierdoor kan de waterbodem in de zomer een wezenlijke bijdrage leveren aan de toevoer van fosfaat in het water.

 

Een ander inzicht is dat er veel bodemwoelende vis aanwezig is in de Groenlose gracht. Deze vissen maken het water troebeler en eten watervlooien die normaal gesproken algen uit het water filteren. Ook dit vergroot de kans op blauwalg.

 

Presentatie
Op 6 juli a.s. geven waterschap en gemeente een toelichting op de voorlopige bevindingen van het onderzoek. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats bij Cultureel Centrum De Bron (Buitenschans 1 in Groenlo). Geïnteresseerden en betrokkenen zijn van harte welkom.

 

Wens tot recreatie
De inwoners van Groenlo hebben in 2016 middels een enquête de wens uitgesproken om de gracht intensiever te kunnen gebruiken voor recreatieve activiteiten. De jaarlijkse aanwezigheid van blauwalg staat dit echter in de weg. Waterschap en gemeente willen in een vervolgtraject nader onderzoeken of de bronnen van het fosfaat in het water voldoende kunnen worden aangepakt en of dit tegen acceptabele kosten kan.Ander nieuws