Header image

Kunstgeschiedeniscursussen in Villa Mondriaan


WINTERSWIJK - Na een succesvolle eerste reeks kunstgeschiedenislessen over Piet Mondriaan en zijn tijdgenoten, biedt Villa Mondriaan in de eerste helft van 2015 een drietal cursussen aan. De cursussen worden gegeven door Maria Driessen, oprichtster van kunstgeschiedenisinstituut Mariedusart (www.mariedusart.nl). Haar stijl van lesgeven is persoonlijk en enthousiasmerend, en de cursussen zijn zowel voor beginners als gevorderden interessant. In Februari start bijvoorbeeld de cursus over de Amerikaanse kunst van na de tweede wereld oorlog. Deze word gekenmerkt door drie stromingen, Minimal art, conceptual art en land art. tijdens deze drie delige cursus staat elke keer een onderwerp centraal.

in April/Mei kunnen de cursisten kennismaken met het Duitse expressionisme van de Duitse kunstenaarsvereniging Die Brucke, in een vijfdelige cursus krijgt men incicht in het ontstaan van en de ontwikkeling van deze groepering. Daarnaast zal ook het werk van onder meer van Gogh, Gaugin en Matisse aan bod komen, enkele belangrijke inspiratiebronnen voor de kunstenaars van Die Brucke, deze cursus valt samen met de opening van de nieuwe tentoonstelling in Villa Mondriaan, en dit is natuurlijk geen toeval, Aan het eind van de cursus staat een excursie naar het Kroller-Mullermuseum op het programma, Waar op dat moenment de tentoonstelling van Gogh en Cote bewonderen is.  voor meer informatie over de diverse programma's kosten en opgave kunt u mailen met info@villamondriaan.nlAnder nieuws