Header image

Accordeonvereniging ConForza start accordeonlessen in Aalten

AALTEN - Accordeonvereniging Con Forza heeft samen met de dirigent , Dhr. Wil Plas een ambitieus plan gemaakt om het accordeongebeuren in de Achterhoek een nieuwe en krachtige impuls te geven .

De samenwerking tussen accordeonvereniging Con Forza en Wil Plas zal verder uitgebreid worden . Tot nu toe is de samenwerking beperkt gebleven tot het dirigeren van de twee orkesten van Con Forza . Met ingang van september zal Wil Plas , die behalve dirigent ook meervoudig gediplomeerd musicus en accordeonpedagoog is , accordeonlessen gaan geven in Aalten .

Net zoals bij de muziekschool , waarbij een verenigingsleerling van Harmonie of Fanfare een flinke reductie op het lesgeld krijgt , zo zal ook een leerling accordeon die lid van accordeonvereniging Con Forza wordt maar liefst 25% korting op de lesgelden ontvangen. Bovendien zullen alle lessen standaard 30 minuten zijn, een ongekende luxe wanneer u dit vergelijkt met het muziekschoolaanbod die meestal uit gaat van lessen van 20 minuten . Van een verenigingsleerling wordt verwacht dat deze , nadat hij of zij voldoende niveau heeft opgebouwd , komt meespelen in de repetities en uitvoeringen van Con Forza. De accordeonvereniging heeft een senioren orkest dat op dinsdagavond en een gemengd orkest dat op woensdagavond repeteert. Beide repetities zijn van 19:30 tot 21:30 . Uiteraard is het mogelijk dat jonge kinderen halve repetities meedoen, dus tot 20:30 uur. Bij voldoende aanmelding ligt het in de bedoeling een jeugdorkest te formeren . Uiteraard kunt u ook zonder accordeonles te nemen lid worden van Con Forza . U bent meer dan welkom !

Neemt u vrijblijvend eens een kijkje op de website van accordeonvereniging Con Forza op : www.conforza-aalten.eu

De lessen zullen op dinsdag, woensdag en donderdag in activiteitencentrum “De Ahof “ worden gegeven, afhankelijk van de belangstelling . Anders dan bij de muziekschool verplicht u zich niet tot jaarovereenkomsten. Na elke verstreken maand ontvangt u een factuur voor de genoten lessen. U kunt elke maand beginnen of stoppen met de les. Optimale klantvriendelijkheid is de insteek van Con Forza en Wil Plas en wij menen dit voor u gerealiseerd te hebben.

Houdt u van muziek en houdt u van het accordeon ? Dan is nu het moment om te ervaren wat muziek voor u kan betekenen. U zult ontdekken dat u met een accordeon een instrument heeft gekozen waarbij u zowel in orkestverband als in uw eentje prima kunt musiceren. Een instrument dat niet afhankelijk is van stroom en dat makkelijk te transporteren is . En of u nu houdt van klassieke muziek , popmuziek, jazz , folklore of moderne kunstmuziek : accordeon heeft het allemaal te bieden .

Zowel accordeonvereniging Con Forza als Wil Plas zijn aangesloten bij de NOVAM ( Nederlandse Organisatie voor Accordeon en Mondharmonica ) . Voor die leerlingen die dat willen is het elk jaar mogelijk een muziekexamen af te leggen en een erkend getuigschrift te behalen . Bent u , of uw kind nog gedrevener, dan is het elk jaar mogelijk deel te nemen aan een muziekconcours .

Voor inlichtingen kunt u rechtstreeks contact opnemen met Wil Plas via telefoonnummer 06-533 97 235 , E-mail: info@accordeonwilplas.nl of via de website : www.accordeonwilplas.nl .Ander nieuws