Header image

Klooster Schaer bij Bredevoort

BREDEVOORT- Op zaterdag 22 januari zal de heer Hans de Graaf in Bredevoort een lezing houden over het vroegere Klooster Nazareth of Schaer bij Bredevoort.

Vijf jaar geleden, op zaterdag 5 november 2005, werd in de buurtschap ’t Klooster bij Aalten/ Bredevoort een bronzen beeld onthuld. Het is een kanunnik van het klooster Nazareth of Schaer. Het verdwenen klooster hoorde bij de beweging van de Moderne Devotie en tot het kapittel van Windesheim. In 1429 stichtten de bewoners van het hoofdklooster in Windesheim bij Zwolle een nieuw klooster op een eenzame plek, aan de rand van een grote heide en een moeras. In een conflict met de magistraten hadden de Windesheimers besloten te vertrekken, omdat ze zich wilden houden aan de bisschop, die door de Paus benoemd was. Op Münsters gebied werd een nieuw onderkomen gebouwd. Dat werd het Domus Beatae Mariae in Nazareth, in de volksmond Schaer genoemd.

De buurtschap ’t Klooster herinnert nog in naam aan die late Middeleeuwen. De verre herinnering aan het verdwenen klooster leeft nog. Het huidig overgebleven kloosterlandschap vertoont nog het werk van de kanunniken die ook bedreven waren in de waterhuishouding op de waterige gronden. Het bronzen beeld van de Eibergse kunstenaar Jan te Kulve toont een bewoner van Schaer in de kleding van de orde. Hij kijkt naar de plaats van het verdwenen klooster. Op de sokkel het kloosterzegel uit 1460: Maria met kind en een kloosterling, die het Avé Maria bidt.

In de lezing zal Hans de Graaf ingaan op de stichting van het klooster en de verdere ontwikkeling, zowel geestelijk als bedrijfsmatig. Ook de beweging van de Moderne Devotie komt aan de orde. Het klooster heeft in de late Middeleeuwen grote invloed gehad op het leven in de Heerlijkheid Bredevoort, waartoe ook Winterswijk behoorde. Interessant is de kaart van het kloostergebied, die in 2004 opdook. De details op deze kaart geven een interessant beeld van het oude kloostergebied.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Werkgroep Familie- en Boerderijgeschiedenis in Oost-Gelderland en vindt plaats in Bredevoort: Ons Huis, Kruittorenstraat 1, 7126 BH Bredevoort, telefoon 0543-451214. Aanvang van de bijeenkomst om 14.00 uur (zaal open vanaf 13.00 uur).Ander nieuws