Header image

Krosenbrink vertelt volksverhalen bij ADW

LINTELO - Henk Krosenbrink uit Winterswijk, schrijver van diverse boeken en voormalig directeur van het Staring Instituut in Doetinchem, gaat op onderhoudende wijze in dialect vertellen over volksverhalen in de Achterhoek. Hij doet dit op dinsdag 22 februari bij het Kulturhus in Lintelo, op uitnodiging van Oudheidkundige Werkgemeenschap ADW (Aalten - Dinxperlo - Wisch). Aanvang is 19.45 uur.

De inwoner van Winterswijk heeft de keuze uit 30.000 volksverhalen, die in Nederland zijn verzameld. Voor de pauze gaat Krosenbrink vertellen over het volksverhalenonderzoek uit de jaren zestig van het Meertens Instituut in Amsterdam waarbij hij was betrokken. Na de pauze komen dan ook de volksverhalen aan de orde, onder andere over heksen, spoken en molens. Het spookte vaak in oude molens. Ook komt het verhaal aan de orde van de abt van een klooster die drie raadsels moest oplossen. Volgens Krosenbrink is het oplossen van raadsels een heel oud gegeven in volksverhalen.

De Nederlandse Volksverhalenbank van het Meertens Instituut bevat momenteel ruim 40.000 verhalen uit heden en verleden. Alle genres zijn vertegenwoordigd: sprookje, sage, legende, raadsel, mop, stadssage (broodje-aapverhaal) en dergelijke. De oudste verhalen stammen uit de middeleeuwen, de jongste verhalen dateren - bij wijze van spreken - van gisteren. De verhalen zijn zowel in het Nederlands, het Fries als in allerhande streektalen.

In 1994 is begonnen met de opbouw van de Volksverhalenbank. Enerzijds is de bank bedoeld als een modern medium voor opslag en conservering van het vluchtige culturele erfgoed dat de mondelinge overlevering van verhalen is. Anderzijds is de bank een onderzoeks-instrument waarin wetenschappers, studenten, journalisten, vertellers en andere belangstellenden kunnen zoeken. Tot 2004 moesten belangstellenden naar het Meertens Instituut komen om de database te raadplegen, maar met de invoer van het 30.000e verhaal heeft de bank voldoende volume gekregen om een ontsluiting via internet te rechtvaardigen.Ander nieuws