Header image

Progressief Nieuws uit Aalten

AALTEN - Progressief Nieuws Intern (PNI) is een interne nieuwsbrief van de Progressieve Partij Aalten-Dinxperlo. In de eerste plaats om leden, sympathisanten en andere belangstellenden op de hoogte te stellen van het werk van de fractie met hun directe ondersteuners. Daarnaast om mededelingen door te geven van het bestuur of van andere verwante organisaties. PNI bevat niet noodzakelijkerwijs standpunten van bestuur of fractie van de Progressieve Partij; elke schrijver is vrij zijn/haar opvattingen in eigen woorden weer te geven. Bijdragen graag digitaal aanleveren uiterlijk elke donderdagavond: fractie@progressieve-partij.nl 
Meer nieuws van de Progressieve Partij elke week op www.progressieve-partij.nl


Het waren weer drukke tijden voor de fractie
 

  • Na de festiviteiten rond bevrijdingsdag en de bijeenkomsten rond dodenherdenking was er op dinsdag 7 mei een tweetal Ronde Tafel Gesprekken. Bert doet verslag.
  • Het Meedoenpact  organiseerde op donderdag 9 mei een gesprek in het Dorpshuus te IJzerlo. Onder de deelnemers Gerrit Stronks.
  • Rob was bij de jubileumbijeenkomst van Agem.
  • Maandag hoorde Bert de situatie rond de begraafplaatsen in de gemeente aan.
  • Guido was bij de agenda-commissie.
  • Esther en Gerrit waren bij de presentatie van het project “zittend” bestand van Laborijn.
  • De hele fractie met ondersteuners was actief op de druk bezochte avond “Energiemix” op donderdag in het Grachthuys. Er  verschenen diverse verslagen in de (social) media. We verwijzen ernaar.


Activiteiten rond  4 en 5 Mei

Diverse college- en raadsleden waren aanwezig bij de dodenherdenking op 4 mei en de feestelijkheden op 5 mei. In het Aaltens Museum kon men de try out van Kras|Kerf bijwonen. Een indrukwekkende voorstelling van een jonge vluchteling uit Aleppo, ondersteund door twee talentvolle muzikanten. Over wat oorlog, angst, geweld en het wegvluchten uit je geboortestad betekent. En hoe uiteindelijk muziek je helpt om de slapeloze nachten in Nederland door te komen.

 Ander nieuws