Header image

Stichting Bredevoort Kunstmanifeatatie ontvangt cheque

BREDEVOORT - Zaterdag 30 Juni overhandigde Dhr. Jan Bulsink van de Euregioraad uit Gronau in de Tuin van Bernardus in Bredevoort een cheque ter waarde van 1500 euro aan Tonny te Loo, voorzitter van de Stichting Bredevoort Kunstmanifeatatie (SBK). Daardoor kan de inschrijving voor de Euregio Poezieprijs 2013 beginnen. Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Aalten.

Een literaire prijs binnen de stadsgrenzen van Bredevoort Boekenstad is een lang gekoesterde wens; bij diverse bijeenkomsten kwam het al eerder ter sprake. Maar om uit uiteenlopende redenen is het er nooit van gekomen. Nu eindelijk kan na een initiatief van een aantal organisaties in de Nederlands-Duitse grensstreek de inschrijving beginnen.

Dat deze literaire prijs een poëzie prijs is geworden is ook niet geheel toevallig. Bredevoort kent al jaren immers een Poëzienacht; in de Tuin van Bernardus is sinds een aantal jaren de Expositie Beeld&Poëzie. Daarnaast is er ook het Poëziecentrum Nederland gevestigd. Ook het feit dat het een prijs is voor inwoners van het gehele Euregio gebied is, is een bewuste keuze. Afgezien van het feit dat Bredevoort natuurlijk op een steenworp afstand van de grens ligt, is het ook zo dat men vanuit Bredevoort de laatste jaren bezig is geweest contacten te leggen en te intensiveren met organisaties in met name West-Munsterland.

Voorzitter Tonny te Loo wees bij de presentatie van de prijs erop dat: "Steeds vaker blijkt hoe belangrijk, maar zeker ook hoe aangenaam de contacten zijn met onze Duitse streekgenoten. " Verder dat: "De organisatie van een Poëzieprijs zich volstrekt over een lange periode van voorbereiding en uitvoering." En ook: "Voor het doen slagen zijn contacten met de Nederlandse en Duitse organisaties en - pers van groot belang. Alleen daarom al draagt een dergelijke prijs bij aan een nadere kennismaking en uitbouw van deze contacten. De Achterhoek en specifiek de Achterhoekse gemeenten zijn al een aantal jaren bezig met de promotie van de Achterhoek als een gebied waar naast de prachtige natuur ook heel veel gebeurt op cultureel gebied. Met name in het Cultuurpactproject Cultuurzomer Achterhoek, waar ook de Expositie Beeld&Poëzie, de Poëzienacht en de Zomerconcerten in Bredevoort deel van uitmaken. Ook deze prijs sluit daar bij aan. Cultuur is meer dan een luxe speeltje, zoals vaak gezegd wordt. Het is belangrijk voor het Euregio-gebied. Het is een essentieel onderdeel van een hoogwaardig woon-werk en leefgebied.

De hoop en verwachting is dat een prijs als deze een belangrijke stimulans zal zijn voor velen om, spelend met woorden en zinnen, hun gevoelens en emoties om te zetten in fraaie poëzie. Dat kan in het zogenaamd. Algemeen Beschaafd Nederland of Hoog Duits, maar zeker ook in het dialect.

Zoals gezegd de prijs bestaat uit een aanzienlijk geldbedrag, namelijk duizend euro. Daarnaast krijgt het winnende gedicht drie jaar lang een plek op een paneel in de Tuin van Bernardus te Bredevoort. Verder wordt er mogelijk in 2013 een bloemlezing uitgegeven met de beste gedichten. Het winnende gedicht krijgt drie jaar een plek in Bredevoort om de volgende reden; dezelfde prijs zal over drie jaar opnieuw uitgeschreven worden. Alleen zal dan het initiatief en coordinatie in Duitse handen zijn. Door de hoogte van het geldbedrag hoopt men de Euregio poëzieprijs direct een zekere status te geven. Dat is mogelijk gemaakt dankzij de steun van het Euregio Mozerprogramm en de Gemeente Aalten. Zonder hen geen Euregio poëzieprijs."

De inzendingen worden beoordeeld door een 5 koppige jury.

Inzendingen dienen voor 31 december 2012 ingeleverd te worden via poezie@sbkbredevoort.nl, of EUREGIO POËZIEPRIJS 2013, t.a.v. Linda Oonk, Landstraat 2d, 7126 AT Bredevoort.

en voor Duitsland naar Stiftung Künstlerdorpf, Schöppingen, Feuerstiege 6, D-48624. Schöppingen, of e-mail: euregiopoesiepreis@web.de. Informatie en het reglement is na te lezen op www.sbkbredevoort.nlAnder nieuws