Header image

Berkelland niet akkoord met voorstel samenwerking

OOST GELRE - De drie colleges van Oost Gelre, Berkelland en Winterswijk hebben deze week een voorstel voor een verregaande vorm van samenwerking tussen de drie gemeenten behandeld. Oost Gelre en Winterswijk gaan akkoord, maar het college van Berkelland heeft het voorstel in deze vorm afgewezen. Zowel de directiegroep die het voorstel heeft voorbereid als de colleges zullen zich nu beraden op het vervolg van de samenwerking.

Volgens het voorstel zou met ingang van 1 januari 2013 de samenwerking op het gebied van de bedrijfsvoering van start gaan, met als inzet meer kwaliteit en efficiency en in het verlengde daarvan een kostenbesparing.

In het voorstel zou de samenwerking vorm moeten krijgen op een aantal gebieden van de bedrijfsvoering: facilitaire zaken, financiën en belastingen, automatisering, juridische kwaliteitszorg, onderwijs, openbare werken en personeel & organisatie. De medewerkers van de drie gemeenten die hier mee bezig zijn zouden die taken vanaf 1 januari 2013 gezamenlijk uitvoeren. De verwachting is dat het zal leiden tot meer kwaliteit en efficiency in de dienstverlening. En als gevolg daarvan ook een kostenbesparing die kan oplopen tot ongeveer 10% van de huidige kosten.

De rechtsvorm waarin deze nieuwe organisatie zou gaan werken staat in het voorstel nog niet vast. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. De nieuwe rechtsvorm zou volgens het voorstel op 1 januari 2014 moeten ingaan. Tot die tijd zouden de betreffende medewerkers, het gaat in totaal om 245 fte, vanuit hun eigen gemeente gedetacheerd worden bij de nieuwe organisatie.

De colleges van Winterswijk en Oost Gelre scharen zich achter het voorstel. Het college van Berkelland heeft er echter niet mee ingestemd. Het college staat niet achter de ontwikkelgerichte aanpak die het voorstel in zich heeft. Ook is het Berkellandse college niet overtuigd van het beoogde resultaat waar het gaat om de kostenbesparing en efficiency. Het college ziet meer in een samenwerking op onderdelen, bijvoorbeeld ICT of salarisadministratie en pas op het moment dat het aantoonbaar voordelen oplevert. Die onderdelen zouden dan ondergebracht moeten worden bij één van de gemeenten en niet, zoals in het voorstel, in een nieuwe organisatie.

Er is dus verschil van inzicht tussen de gemeente Berkelland en de gemeenten Winterswijk en Oost Gelre over de aanpak van de samenwerking. Zowel de colleges als de directiegroep die het voorstel heeft geschreven zullen zich nu beraden op het vervolg van de intergemeentelijke samenwerking.Ander nieuws