Header image

Concept Programmabegroting 2013 vastgesteld

OOST GELRE - Het College van B&W van Oost Gelre heeft Programmabegroting 2013 in concept vastgesteld. Het college stelt de raad voor om in 2013 een zogenaamde ‘pas op de plaats’ te maken. Wethouder Bonsen: “De kabinetsvorming is nog gaande. We weten nog niet welke bezuinigingsmaatregelen het rijk gaat doorvoeren. Dan is het verstandig om zelf even te wachten met het maken van keuzes.” Initiatieven In 2011 heeft Oost Gelre een koers ingezet die in 2015 moet leiden tot een structureel sluitende begroting. Volgens wethouder Bonsen ligt Oost Gelre goed op koers. “Dat is ook te danken aan de manier waarop onze inwoners er invulling aan geven. Mooie voorbeelden daarvan vind ik de privatisering van het zwembad en van de nieuwe sporthal in Lichtenvoorde. Maar ook het beheer van het dierenparkje in Groenlo is een mooi initiatief waarin inwoners verantwoordelijkheid nemen voor hun leefomgeving.”

Gemeentefonds De gemeenten zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van de uitkering uit het gemeentefonds die het rijk jaarlijks uitkeert. De bezuinigingen van het rijk hebben hun weerslag op die uitkering. Dat kan volgens wethouder Bonsen betekenen dat Oost Gelre minder geld krijgt: “Die korting kan oplopen tot boven het miljoen. Dat is veel geld voor onze gemeente en dat moeten we zelf zien op te vangen binnen onze begroting.”

Pas op de plaats Het college wil daar nu niet op vooruitlopen. Wethouder Bonsen: “We willen voorkomen dat we maatregelen nemen die achteraf niet noodzakelijk zijn in de mate waarin we ze hebben genomen of die gaan in een richting waarin de nieuwe kabinetsplannen zich nu juist niet bewegen. Als we keuzes maken moeten dat ook achteraf de goede keuzes zijn. Dat is de reden waarom we even pas op de plaats maken. Maar laat één ding duidelijk zijn: we hebben voor 2013 natuurlijk wel een sluitende begroting.”

Nieuw beleid Ondanks de ‘pas op de plaats’ is er nog wel beperkt ruimte voor nieuw beleid. Dat varieert van investeringen in kruisingen en wegen tot het project Hartveilig Wonen. Maar bijvoorbeeld ook de aanleg van een kunstgrasveld voor Longa’30 en het onderhoud van kleedaccommodaties bij de SV Grol. Of het Programma Stad Groenlo en de voorbereiding van de decentralisatie van de AWBZ.

Aanvullende maatregelen Om tot een sluitende begroting te komen stelt het college een aantal aanvullende bezuinigingen voor. Wethouder Bonsen hierover: “We schuiven bepaalde investeringen door. Daarnaast besparen we 5% op de directe kosten. Tenslotte stellen we een beperkte verhoging van de OZB voor met 2%. Met die opbrengst gaan we de kruisingen in de Hamelandweg aanpassen. Uiteindelijk blijft ons vertrekpunt van 2011 onveranderd: we hebben in 2015 weer een structureel sluitende begroting”.

De Programmabegroting 2013 wordt op 6 november behandeld in de gemeenteraad en is te lezen via www.oostgelre.nl.Ander nieuws