Header image

Dauwtrappen naar de kerkdienst op Hemelvaartsdag

RUURLO – De oecumenische openluchtdienst op een boerenerf op Hemelvaartsdag is in Ruurlo langzamerhand een traditie geworden. De Raad van Kerken in Ruurlo organiseert die dienst op 30 mei voor de vijfde keer, ook nu weer op het erf van boerderij De Klooster, Batsdijk 4 te Ruurlo.

Het thema is dit jaar ‘’Afscheid nemen bestaat niet’. De voorgangers ds. Henriëtte Bouwman en de heer Jan Vreman leggen op Hemelvaartsdag uit wat zij met dat thema willen zeggen. Muziekvereniging Crescendo uit Hengelo verleent – net als vorig jaar - muzikale medewerking. In de afgelopen jaren was de zang en muziek zelfs op grote afstand nog te horen. Dat zal dit jaar vast niet minder zijn. De dienst begint om 10.30 uur. Vanaf 10.00 uur worden de bezoekers ontvangen met koffie en koek.

Spirituele wandeling

Vorig jaar werd voorafgaand aan de dient de mogelijkheid geboden om een spirituele wandeling te maken. De reacties van de deelnemers waren dermate positief dat besloten is om op 30 mei ook weer te gaan wandelen. Het is niet alleen een gezond alternatief voor een dauwtraptocht, maar het blijkt ook een goede voorbereiding op de dienst te zijn. De wandelaars vertrekken om 09.15 uur (kom op tijd!) vanaf boerderij De Klooster en zijn om 10.00 uur terug, ruim op tijd voor de koffie met koek. Aanmelding vooraf hoeft niet.

Geen regen

Al vier jaar was het mooi weer tijdens de Hemelvaartsdienst. Waarom zou dat dit jaar niet opnieuw het geval zijn? In het - bijna ondenkbare - geval dat het regent, wordt de dienst gehouden in de R.K. Willibrorduskerk, Groenloseweg 1, Ruurlo.

Foto: Dit jaar wordt voor de vijfde keer op Hemelvaartsdag een oecumenische kerkdienst gehouden op het erf van boerderij De Klooster.Ander nieuws