Header image

Garantstellingen aan sportorganisaties in Berkelland

BERKELLAND - Door een garantstelling te verlenen via de Stichting Waarborgfonds Sport (kortweg SWS) kunnen sportorganisaties tegen een gunstige rente geld lenen. Het gaat om leningen voor het kwalitatief goed onderhouden van en het investeren in hun sportaccommodaties (kwaliteitsimpuls). Daarom stellen B&W aan de gemeenteraad voor deze garantstellingen te verlenen. De afgelopen jaren heeft de gemeente de exploitatie van vrijwel alle (buiten)sportaccommodaties in Berkelland verzelfstandigd. Daarmee zijn sportorganisaties volledig verantwoordelijk geworden voor het beheer, (groot) onderhoud en investeringen in en op hun accommodatie.

Wethouder Han Boer: “De garantstelling vormt daarmee het sluitstuk van de verzelfstandiging van de sport in Berkelland.”

Voor een investering in hun accommodatie zijn sportorganisaties vaak aangewezen op een lening bij een bank. Banken zijn niet snel bereid een lening te verstrekken aan een sportorganisatie als er geen zekerheden beschikbaar zijn of zullen een hoge vergoeding bedingen. Een borgstelling van SWS samen met een gemeentegarantie is daarbij vaak doorslaggevend om te kunnen spreken van een financierbaar project.

Door garantstellingen te verlenen via SWS faciliteert de gemeente sportorganisaties om hun maatschappelijke rol te behouden en hun sportaccommodaties kwalitatief goed in stand te houden.

SWS heeft specifieke deskundigheid in huis voor het beoordelen van de financiële haalbaarheid van het aangaan van leningen. Zij bewaakt de aflossing van de leningen en trekt vroegtijdig aan de bel mocht de aflossing problematisch worden. SWS neemt daarmee ook een groot deel van de werkzaamheden en het risico uit handen van de gemeente. SWS en de gemeente staan allebei voor 50% van de garantstelling voor financieringen tot een maximum van 250.000 euro.

De gemeenteraad neemt op 20 september 2016 een besluit op het collegevoorstel.
Medio oktober ontvangen de verenigingen meer informatie over de mogelijkheden van de Stichting Waarborgfonds Sport voor hun sportorganisatie.Ander nieuws