Header image

Jaarlijkse vaccinatieronde voor 9-jarigen en vaccinatie HPV

gelderland - Op 1 maart 2012 start GGD Gelre-IJssel weer met de jaarlijkse inentingen van 9-jarigen en de vaccinatie van meisjes tegen HPV. De kinderen, geboren in 2003, worden volgens het Rijksvaccinatieprogramma ingeënt tegen de ziekten difterie, tetanus en polio (DTP) en tegen de bof, mazelen en rode hond (BMR). Meisjes, geboren in 1999 worden ingeënt tegen baarmoederhalskanker (HPV).

Ongeveer twee weken voor de vaccinatiedatum ontvangen de ouders/verzorgers een oproepkaart van het RIVM. In de bijbehorende brief worden datum, tijd en plaats van inenting vermeld. De inentingen vinden altijd overdag plaats. Bij verhindering ontvangen de ouders na een jaar automatisch een tweede oproep.

Alle kinderen, geboren in 2003, krijgen een oproep. Het is afhankelijk van de gemeente in welke periode van 2012 kinderen opgeroepen worden.

Meisjes, geboren in 1999, krijgen een oproep voor de eerste 2 prikken. In augustus 2012 krijgen zij een nieuwe oproep voor de derde prik. Het is belangrijk dat meisjes direct met de eerste prik in maart starten. Alleen op die manier kan de serie in de eigen gemeente afgemaakt worden. Meisjes geboren in 1998 die de serie nog niet zijn begonnen of hebben afgerond, krijgen ook een oproep.

Het complete vaccinatieschema staat op de website van de GGD: www.ggdgelre-ijssel.nl. Kijk voor meer informatie over de HPV-vaccinatieAnder nieuws