Header image

Landelijke Tuinvlindertelling op 4 en 5 augustus.

LANDELIJK - Op 4 en 5 augustus 2012 organiseert De Vlinderstichting voor de vierde keer de landelijke tuinvlindertelling. In dat weekend zal overal in Nederland gespeurd worden naar vlinders in de tuin. Doe ook mee en kom er achter welke vlinders in uw tuin voorkomen!

Iedereen ziet wel eens vlinders in de tuin. Maar waarom zou je ze tellen? Door de vlinders in je tuin te tellen, kan je meten hoe het met de natuur in je omgeving gaat. En die cijfers zijn belangrijk, want dagvlinders reageren snel op het milieu en klimaatverandering.

Vlinders zeggen iets over de toestand van hun omgeving. Daar waar veel vlinders voorkomen, gaat het goed met de natuur. De Vlinderstichting verzamelt al jarenlang gegevens over vlinders, zodat ze nog beter beschermd kunnen worden. Ook gegevens uit de bebouwde kom horen daarbij. Met de tuinvlindertelling proberen we, samen met u, zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. Zodat ook onze tuinvlinders beter beschermd kunnen worden.

Meer informatie en gratis beeldmateriaal: Ineke Radstaat-Koopmans, De Vlinderstichting: 0317 467346 / 06 46146235 en via www.vlindermee.nl

De Vlinderstichting is een natuurbeschermingsorganisatie die zich inzet voor behoud en herstel van de vlinders en libellen in ons land. Vlinders en libellen zijn namelijk uitstekende graadmeters voor de kwaliteit van natuur en landschap. Postbus 506, 6700 AM WAGENINGEN tel. 0317 467346 e-mail: info@vlinderstichting.nl internet: www.vlinderstichting.nlAnder nieuws