Header image

Nederlands-Duitse samenwerking in Lochem

LOCHEM - In het kader van internationalisering heeft klas 4 VWO van Staring College Lochem in februari deelgenomen aan het filmproject “Identiteit-identificatie”. Onder professionele begeleiding van bureau ROET uit Arnhem hebben de studenten zich zelfstandig en op een creatieve manier gebogen over de vraag hoe zij hun maatschappelijke identiteit ervaren, waar zij zich mee identificeren of waarmee niet, en wat het voor hen betekent om deel uit te maken van de huidige samenleving. 
Aan de andere zijde van de grens, in het Duitse Vreden, is eveneens een klas met dit thema aan de slag gegaan. Beide klassen hebben groepsgewijs meerdere korte filmpjes gemaakt.  Op woensdag 3 april a.s. komen de beide schoolklassen bij elkaar in KULT in Vreden. Daar zullen zij op basis van de gemaakte films met elkaar spreken over gemeenschappelijkheden en verschillen in de identiteitswaarneming en door deze uitwisseling waarschijnlijk meer over elkaar leren.
Na deze persoonlijke uitwisseling zullen ze allen gezamenlijk de films bekijken in een heuse première.

Beide schoolklassen en hun leraren zien uit naar deze ontmoeting en hopen dat het niet bij deze ene gelegenheid blijft, maar dat het een begin is van een duurzame relatie en samenwerking.
Het project „Identiteit-Identificatie“ valt binnen het kader van INTERREG V A „Kunstbemiddelingkunstverbinding“ en is een zogenaamd taNDem-project dat door Euregio wordt gesubsidieerd.Ander nieuws