Header image

Schapen grazen weer voor waterschap

ACHTERHOEK - Waterschap Rijn en IJssel is gestart met het maaionderhoud van de beken, sloten en dijken. Traditioneel met machines maar ook deze zomer weer met de inzet van honderden schapen. Behalve dat hierdoor de inzet van machines wordt beperkt levert deze milieuvriendelijke maaimethode ook nog mooiere oevers op. Waterschap Rijn en IJssel onderhoudt ongeveer 4.000 km beken en sloten. De watergangen dienen regelmatig gemaaid te worden om te voorkomen dat de waterafvoer stokt. Dit gebeurde jarenlang vrijwel uitsluitend door machines en maaiboten. Sinds een aantal jaren is het schaap herontdekt als effectieve en milieuvriendelijke maaier. Op dit moment grazen de schapen langs de oever van de Boven Slinge tussen Aalten en Westendorp. Ook worden ze weer ingezet langs beekoevers en waterpartijen in o.m. Winterswijk, Lichtenvoorde en Haaksbergen. Langs de beken en sloten werkt het waterschap gericht aan verschraling. Daardoor ontstaat een voedingsarme grasmat, er blijft geen maaisel achter waardoor er meer zeldzame bloemen en planten blijven groeien. Dit kan machinaal, door het maaisel te hooien, af te voeren en te composteren of door de oevers te begrazen met bijvoorbeeld schapen. Schapen worden vooral ingezet op plaatsen die moeilijk te bereiken zijn met machines zoals steile taluds en langs grillige beken. Daar bleef het maaisel vaak liggen vanwege de hoge extra kosten om het af te voeren. Schapen zijn vooral op die plekken een kostenneutrale oplossing en zorgen ook nog voor mooiere oevers. Afhankelijk van o.a. de locatie, grondgebruik, peilbeheer en voorkomende bijzondere plant- en diersoorten maait het waterschap langs de beken en sloten volgens een bepaalde methode en op een bepaald tijdstip. Daarbij is sprake van steeds fijner maatwerk. Sinds vandaag kunt u op de digitale maaikalender van het waterschap precies zien wanneer, waar en hoe er wordt gemaaid. (www.wrij.nl)Ander nieuws