Header image

Subsidieverlenging voor servicepunt amateurkunst

ACHTERHOEK - Het Servicepunt Amateurkunst West-Achterhoek (SAK) is verheugd over de verlenging van haar subsidie door de provincie.

Deze zou aanvankelijk per 1 januari 2013 stopgezet worden, maar is nu met een jaar verlengd tot 1 januari 2014. De provincie gaat de komende tijd gebruiken om samen met gemeenten en alle instanties te werken aan een haalbaar uitvoeringsprogramma voor de culturele infrastructuur. Het SAK gaat in de tussentijd gewoon door met haar activiteiten zoals de Dans- en Theaterproeverij, de organisatie van Podium aan huis en het nieuwe project Verhalen aan huis. Afgelopen mei vernam de Gruitpoort, waar het SAK is gehuisvest, dat de subsidie voor het Servicepunt Amateurkunst met ingang van 1 januari 2013 beëindigd zou worden. Gedeputeerde Staten van de provincie wilde ingrijpende wijzigingen in de Gelderse culturele infrastructuur, met onder andere forse bezuinigingen op ondersteuningsinstellingen. Bij de vergadering van de Commissie Cultuur van Provinciale Staten op 13 juni j.l. waren veel vragen en reacties vanuit het hele culturele veld, waaronder de Gelderse muziektheaterscholen, het KCG, Edu-Art en Gelders Erfgoed. Ook alle Gelderse SAKs lieten van zich horen, middels het aanbieden van de petitie ‘SAK moet blijven’. Dit alles heeft erin geresulteerd dat Provinciale Staten op 27 juni een motie hebben aangenomen. Daarin wordt om ‘meer tijd’ gevraagd zodat de provincie in nauw overleg met betrokken partijen een haalbaar uitvoeringsprogramma kan ontwikkelen. Machteld van der Meij (projectleider van het SAK): “Dat we meer tijd krijgen is geweldig. We kunnen nu nog meer bewijzen dat SAK een steun in de rug is voor de amateurkunst in de regio. En ook dat amateurkunst mensen met elkaar en met de samenleving als geheel verbindt”.Ander nieuws