Header image

Vakantiepark De Betteld draait Film over schepping

ZELHEM - Op maandag 30 juli wordt op vakantiepark De Betteld te Zelhem de film ‘De Schepping’ van de Duitse cineast Henry Stober gedraaid.

Om de schoonheid van de schepping goed te tonen wordt een levensgroot scherm van 10 x 5 meter speciaal voor deze avond neergezet. In de film wordt de zesdaagse scheppingscyclus zoals die in de Bijbel staat als uitgangspunt genomen. Henry Stober zelf sluit de avond af.

De film wordt voorafgegaan door een wetenschappelijke presentatie waarin prof. dr. Walter Veith uiteen zet welke onwaarschijnlijkheden de evolutietheorie bevat en hoeveel plausibeler het Bijbelse scheppingsverhaal is als verklaring voor het leven op aarde. Met name in Duitsland heeft de vertoning van de film De Schepping tot veel discussie tussen evolutionisten en creationisten geleid. Daarna volgt een pauze.

Vervolgens wordt de film van Henry Stober gedraaid. De film bevat beelden vanuit de hele wereld die de schoonheid en samenhang van de schepping tonen op een wijze zoals die nog niet eerder gepresenteerd is. Stober: “Er is geen betere verklaring voor het leven op aarde in al zijn facetten dan het Bijbelse scheppingsverhaal. De evolutietheorie vertoont op cruciale onderdelen belangrijke hiaten in de theoretische onderbouwing. Deze film vormt een bemoediging voor mensen die het Bijbelse scheppingsverhaal serieus willen nemen, maar vanuit de wetenschap geconfronteerd worden met ‘bewijzen’ voor ontstaan van leven als gevolg van een ‘oerknal’ en de spontane ontwikkeling daarvan als gevolg van tijd en toeval.”

Stober werd geïnspireerd tot het maken van deze bijzondere filmproductie, nadat hij in Australië in contact kwam met prof. dr. Walter Veith. Walter Veith was hoogleraar zoölogie aan de Universiteit van Kaapstad en een overtuigd atheïst en evolutionist. Maar hij kwam als wetenschapper in de evolutietheorie zoveel onwaarschijnlijkheden en ongerijmdheden tegen, dat hij moest erkennen dat het Bijbelse scheppingsverhaal in al zijn eenvoud een veel logischer en aannemelijker verklaring voor het leven op aarde vormt, dan de evolutietheorie. Voor dr. Veith vormde dit na langdurige studie aanleiding om afstand te nemen van de evolutietheorie en zich aan te sluiten bij het christendom. Zijn afwijzing van de evolutietheorie kostte hem zijn leerstoel aan de Universiteit van Kaapstad, en sindsdien reist Veith de wereld over om vanuit zijn wetenschappelijke visie de schoonheid van de scheppingsgedachte uit te dragen.

De film ‘De Schepping’ is 11 maart in Nederland in première gegaan. De film heeft in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Zweden inmiddels vele tienduizenden bezoekers getrokken. In Nederland kwamen 5000 mensen in 7 voorstellingen op de film af.

Iedereen die belangstelling heeft voor de vraag hoe het leven op aarde ontstaan is, krijgt op maandag 30 juli in De Betteld de unieke mogelijkheid met een andere visie kennis te maken dan de traditionele evolutie­theorie. De film is een initiatief van de Zevende Dag Adventisten.

U wordt aangeraden vroegtijdig te komen om zeker te zijn van een plaats.

Plaats: De Betteld, Aaltenseweg 11 7021 HR Zelhem. Datum: 30 juli. Aanvangstijd: 19.30 uur. De toegang is gratis, al wordt er wel een gift gevraagd om de kosten van deze avond te kunnen dekken.

Voor meer informatie: www.adventmedia.nl of www.deschepping.nu Telefoonnummer mobiel: 06 55734233Ander nieuws