Header image

Winterswijk en Oost Gelre zetten samenwerking voort

WINTERSWIJK/OOST GELRE - De colleges van Winterswijk en Oost Gelre hebben besloten de samenwerking tussen beide gemeenten voort te zetten. Vorige week haakte Berkelland af in de verdere uitvoering van de samenwerking tussen de drie gemeenten. Winterswijk en Oost Gelre zijn overtuigd dat ook de twee gemeenten een succesvolle samenwerking kunnen realiseren.

De twee colleges hebben zoveel vertrouwen in de onderlinge samenwerking, dat ze nog een stap verder willen gaan. De samenwerking beperkt zich niet meer alleen tot de zeven eerder genoemde uitvoeringstaken, zoals ICT, belastingen of P&O. De inzet is nu een volledige ambtelijke fusie, dus ook op de taakvelden van beleid.

Het uitgangspunt blijft onveranderd dat de samenwerking zal leiden tot meer kwaliteit, meer efficiency en minder kwetsbaarheid in de uitvoering van de taken. Daarmee verbetert de dienstverlening aan de inwoners van Oost Gelre en Winterswijk. In het verlengde daarvan is ook de kostenbesparing nog steeds een uitgangspunt van de samenwerking.

De colleges benadrukken dat elke gemeente de eigen autonomie behoudt. Ook blijft elke gemeente verantwoordelijk voor de eigen financiële positie. Verder houdt elke gemeente haar eigen frontoffice. Dat betekent dat inwoners gewoon bij hun eigen gemeentehuis terecht kunnen.

De colleges van Winterswijk en Oost Gelre hebben geconstateerd dat het proces van de samenwerking in hetzelfde tempo door kan gaan. Beide gemeenten vertonen in hun werkwijze veel overeenkomsten en dat vergemakkelijkt het samenvlechten van de ambtelijke organisatie. De doorstart van de samenwerking om tot één ambtelijke organisatie te komen wordt dan ook voortvarend opgepakt.Ander nieuws