Header image

Boswerk Bergherbos gestart

ZEDDAM - De komende maanden wordt er gewerkt in het Bergherbos. Ten noorden van de Peeskesweg ligt een voormalige zandgroeve, die nu volop begroeid is met gras, struiken en bomen. Boven aan de helling heb je een mooi uitzicht. Daarom komt er op die plek een uitzichtpunt, met uitzicht op Beek. Hiervoor moet bos gekapt worden, dat later wordt ingeplant met jonge eiken die als hakhout zullen dienen. De werkzaamheden duren tot november.

Ook op andere plaatsen in het bos zijn er werkzaamheden, bijvoorbeeld om de variatie te vergroten, waardoor er extra leefruimte ontstaat voor onder meer vlinders en andere insecten. De werkzaamheden gebeuren volgens de FSC-richtlijnen voor duurzaam bosbeheer.

Voor iedereen die meer wil weten van de boswerkzaamheden organiseert Natuurmonumenten op zaterdag 28 september een wandelexcursie. Deze gratis excursie start om 10.00 uur bij uitspanning ’t Peeske, Peeskesweg 12 in Beek en duurt ongeveer 2 uur. Tijdens de boswerkzaamheden worden delen van de wandel-, ruiter- en MTB-routes in het Bergherbos tijdelijk afgesloten. Bezoekers worden omgeleid om onveilige situaties te voorkomen. De afsluitingen en omleidingen worden ter plaatse aangegeven. Natuurmonumenten werkt al jaren aan het vergroten van de variatie en natuurkwaliteit van het Bergerbos. In delen van het bos waar het voormalige, eentonige productiebos nog goed te herkennen is worden bomen gekapt. De te vellen bomen zijn rood gemarkeerd. De bomen die overblijven, krijgen de ruimte om uit te groeien tot woudreuzen en er ontstaan open plekken, die voor variatie zorgen. Op de open plekken die na het vellen ontstaan, kunnen zaden en sporen kiemen. De jarenlange inspanning werpt al vruchten af.: er komt meer variatie in boom- en struiksoorten, in leeftijd en in omvang van de bomen. Er zijn meer dode bomen. Natuurmonumenten zal de komende jaren werkzaamheden blijven uitvoeren om de gewenste natuurlijkheid en variatie te ontwikkelen.Ander nieuws