Header image

Officiële ingebruikname Hartveilig wonen in Doetinchem

DOETINCHEM - Op woensdagochtend 4 juli wordt Hartveilig wonen officieel in gebruik genomen. Tussen 10.00 en 11.00 uur verricht wethouder Otwin van Dijk bij sporthal De Bongerd in de wijk Huet de officiële openingshandeling. Bij hartfalen is snel en doeltreffend handelen binnen de eerste zes minuten van levensbelang! Hartveilig wonen levert hieraan een belangrijke bijdrage.

Het doel van Hartveilig wonen is het aantal mensen dat in onze gemeente een hartstilstand overleeft verder te laten stijgen. Jaarlijks komt het aantal hartreanimaties in de gemeente Doetinchem op circa 30 tot 40 (bij jong, oud, vrouw en man). Door de gecoördineerde inzet van geschoolde en gecertificeerde vrijwilligers, en zo nodig ook met hulp van een hartdefibrillator lukt dit ons. Het slagingspercentage was in 2011: 23%. Dit is een aanzienlijke gezondheidswinst vergeleken met de situatie voor de invoering van dit ‘burenhulp-systeem’. Hieronder leest u meer over de eerste resultaten van Hartveilig wonen.

Hoe werkt Hartveilig wonen (alarmering en reanimatie)? Op een bepaalde locatie wordt iemand onwel. Omstanders bellen direct 112 en de meldkamer schakelt de ambulancedienst in om naar het slachtoffer toe te gaan. Bij verdenking van een acute circulatiestilstand alarmeert de meldkamer ambulancezorg automatisch opgeleide en geregistreerde vrijwilligers. Zij ontvangen een sms-bericht op hun mobiele telefoon met de locatie van het slachtoffer en/of de locatie van de dichtstbijzijnde automatische hart-defibrillators. Ook wel Automatisch Externe Defibrillators (AED’s) genoemd. Deze apparaten zitten in beveiligde buitenkasten, en zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week te gebruiken. Indien deze vrijwilligers in de gelegenheid zijn om hulp te bieden gaan zij of direct naar het slachtoffer om hulp te bieden, of halen eerst de AED op. Zij blijven bij het slachtoffer tot de ambulance aanwezig is en professionele hulpverleners de zorg overnemen.

Wat zijn de (eerste) resultaten tot nu toe? Hartveilig wonen leverde voor 2011 in onze gemeente de volgende resultaten/cijfers op: • 182 vrijwillige hulpverleners • 21 AED’s (als basisvoorziening) • 28 reanimatiemeldingen met vrijwilligers • 2 meldingen vielen onder de opgestelde uitzonderingscriteria (zoals: kinderreanimatie, zelfdoding, onbekend postcode) • de gemiddelde leeftijd van het slachtoffer ligt rond de 63 jaar • er worden 2 keer zoveel mannen als vrouwen getroffen door een hartstilstand • het slagingspercentage is: 23 % • gemiddelde afstand reanimator tot calamiteit is: 371 meter • gemiddelde afstand AED tot calamiteit is: 672 meter

Wij zijn nog op zoek naar meer vrijwilligers. Hoe groter en dichter het netwerk van vrijwilligers, des te sneller en vaker hulp geboden kan worden. Vrijwilligers voor de dorpen (Nieuw)Wehl en Gaanderen zijn bijzonder welkom. Meldt u aan als vrijwilliger bij Hartveilig wonen Doetinchem. Onze vrijwilligers: • hebben een erkende reanimatietraining gevolgd of zijn bereid deze te volgen; • willen en kunnen 24 uur per dag en 7 dagen per week een oproep ontvangen; • volgen jaarlijks een vervolgtraining reanimatie. Ook artsen, verpleegkundigen of anderen werkzaam in de zorg die kunnen reanimeren, zijn van harte welkom als vrijwilliger bij Hartveilig wonen Doetinchem.

Voor meer informatie over Hartveilig wonen Doetinchem kunt u onder meer terecht op de website www.hartveiligwonen.nl. U kunt ook voor vragen of meer informatie contact opnemen met: - mevrouw A. Keijzer van het projectbureau Hartveilig wonen, tel. (0900) 32 12 580 (algemeen nummer), email: hartveiligwonen@connexxion.nl. - de heer A. Bolwerk, beleidsadviseur bij de gemeente Doetinchem, tel. (0314) 37 38 46, email: a.bolwerk@doetinchem.nl.Ander nieuws