Header image

Bronckhorst vraagt raad verklaring van geen bedenking

VORDEN - Op de locatie van de voormalige voetbalvelden in Baak zijn plannen om een solarpark aan te leggen. Om een omgevingsvergunning voor het solarpark in procedure te mogen brengen, vragen b en w de gemeenteraad van Bronckhorst om een ‘verklaring van geen bedenkingen’ (vvgb) af te geven.

De initiatiefnemer kiest voor een uitgebreide Wabo procedure, vanwege de kortere proceduretijd. Dit is nodig, zodat de initiatiefnemer de subsidieaanvraag voor Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) nog dit jaar kan aanvragen. Zodra de raad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven, wordt de ontwerp-omgevingsvergunning voor het solarpark ter inzage gelegd.

Informatieavond

De inwoners en dorpsbelangenorganisaties van Baak zijn steeds meegenomen in de plannen. Voorafgaand aan de terinzagelegging van de omgevingsvergunning worden belangstellenden nog uitgenodigd voor een informatieavond. Tijdens de terinzagelegging hebben belanghebbenden de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Zienswijzen worden meegewogen in het besluit. Als de omgevingsvergunning definitief is verleend, dan kan de aanleg van een solarpark op deze locatie starten. Wethouder Paul Hofman: “Het zou mooi zijn als de voetbalvelden in Baak weer een goede bestemming krijgen, gericht op de toekomst. Het solarpark kan energie opleveren voor maar liefst 550 huishoudens. Dat brengt ons weer een stap dichter bij de ambitie om in 2030 energieneutrale gemeente te zijn.” 

Bronckhorst energieneutraal in 2030

Gemeente Bronckhorst heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Dat betekent dat er net zo veel energie op duurzame wijze wordt opgewekt als er wordt verbruikt. De aanleg van een solarpark op de voormalige voetbalvelden in Baak draagt bij aan het behalen van deze doelen.Ander nieuws