Header image

Impuls voor Industriepark Zelhem

ZELHEM- Bedrijventerrein Industriepark Zelhem is toe aan een herstructurering. De gemeente Bronckhorst gaat samen met de bedrijven en eigenaren van bedrijfspanden aan de slag om het bedrijventerrein structureel te vernieuwen tot een eigentijdse en dynamische werklocatie.

Hoofdopgave is om de bedrijven ruimte te bieden voor verbouw, herbouw en nieuwe bedrijven. De gemeente levert een gebiedsregisseur die met de ondernemers verkent welke verkaveling het best past bij de investeringsplannen van de bedrijven. Daarnaast bekijken de betrokken partijen op welke manier de bereikbaarheid van het industriepark kan worden verbeterd voor het vrachtverkeer. Een klankbordgroep van omwonenden denkt en praat ook mee. Het Industriepark is het oudste deel van het Zelhemse bedrijventerrein en voldoet voor de daar gevestigde bedrijven niet meer aan de eisen van deze tijd. De gemeente werkt graag mee aan de metamorfose van het bedrijventerrein, omdat ze de maakindustrie in Bronckhorst wil houden én goed wil faciliteren. Bij die missie horen toekomstbestendige bedrijventerreinen.

Binnendeel

Daarnaast vindt de gemeente het belangrijk met de herstructurering zoveel mogelijk duurzaamheidsdoelen halen. Denk aan het afkoppelen van hemelwater en mogelijk vervangen van het riool tijdens de herstructurering. De gebiedsregisseur formeert een projectteam met onder anderen ondernemers en schrijft een herstructureringsplan voor in ieder geval het binnenste deel van Industriepark Zelhem. In 2020 zou het bedrijventerrein zijn gedaanteverwisseling kunnen ondergaan.Ander nieuws