Header image

Informatieavond Programmabegroting 2013 Oost Gelre

OOST GELRE - Op donderdag 20 september organiseert het College van B&W een informatieavond over de concept Programmabegroting 2013 in ’t Zwaantje in LIchtenvoorde, aanvang 20.00 uur. Op deze avond staan de keuzes centraal die het college moet maken om een aantal onverwachte tegenvallers in de begroting op te vangen. Maar ook is er informatie over het effect van de rijksbezuinigingen. Oost Gelre heeft te maken met een aantal financiële tegenvallers. Het college moet keuzes maken om dit op te vangen en de begroting sluitend te maken. Dat is lastig, want het is nog niet duidelijk welke maatregelen de nieuw te vormen regering zal nemen en hoe die uitpakken voor de gemeenten. Daarom stelt het college voor om 2013 als overgangsjaar te laten gelden. Het idee is om nu alleen incidentele maatregelen te nemen.
Incidentele maatregelen De maatregelen die het college voorstelt om de begroting 2013 sluitend te maken zijn:
  • Doorschuiven van investeringen
  • Afstel van investeringen
  • Besparing op directe kosten
  • Beperkte verhoging van de OZB
Tijdens de informatieavond geeft het college Informatie over deze thema’s en over het effect van de rijksbezuinigingen. Het programma  ziet er als volgt uit: 20.00 uur:         Welkom door wethouder Karel Bonsen 20.15 uur:          Toelichting op effecten rijksbezuinigingen 20.30 uur:         Toelichting op begroting 2013 Oost Gelre 21.00 uur:         Gelegenheid tot vragen en discussie 21.30 uur:         Informeel samenzijn 22.00 uur:         Einde De volledige concept begroting van Oost Gelre kunt u hier lezen. Een verkorte versie met alleen de belangrijkste informatie kunt u hier lezen. Op donderdag 20 september 20.00 HCR ’t Zwaantje in Lichtenvoorde aan de Zieuwentseweg 1.


Ander nieuws