Header image

Kindercentrum De Knuffel in Zieuwent houdt open dag

ZIEUWENT - Kindercentrum de Knuffel is verbouwd en uitgebreid met een nieuwe peutergroep voor kinderen van 2 tot en met 4 jaar.

Kindercentrum de Knuffel bestaat in januari 2011 16 jaar en is uitgegroeid tot een organisatie die naast het Kinderdagverblijf ook Buitenschoolse- en Tussenschoolse opvang aanbiedt. Het KDV biedt een liefdevolle opvang in kleine groepen voor kinderen van 6 weken tot 4 jaar. De BSO biedt opvang voor kinderen van 4 jaar tot 12 jaar wanneer er geen onderwijs gegeven wordt (voordat de school begint, na afloop of op vrije dagen) in Zieuwent en Marienvelde. Ook kinderen die met eigen vervoer van het speciaal onderwijs komen zijn welkom!

De uitbreiding vindt plaats boven 2 al bestaande groepen. Er wordt een groep voor 14 kinderen ( 0-2 jaar) gebouwd, een kantoor, een toilet, een ontvangstkamer en 6 slaapkamers. Dit brengt het totaal op 23 slaapkamers. Een kind dat goed slaapt, eet goed en kan daardoor goed spelen. Dit zijn belangrijke basisbehoeftes van het jonge kind en essentieel voor de verdere ontwikkeling. De groep heeft een lift zodat het makkelijk toegankelijk is voor de ouder die bepakt en gezakt hun kind brengen.

De peutergroep is een ideale plek voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar om andere kinderen te ontmoeten. Er is veel verschillend speelgoed en de ruimte is verdeeld in speelhoeken. De dagindeling bestaat uit een vast ritme, waarbij samen spelen om van elkaar te leren de allerbelangrijkste is. Deskundige leidsters begeleiden de peuters hierbij.

Om iedereen te laten zien hoe De Knuffel er na de verbouwing uit ziet wordt er een open dag georganiseerd. Iedereen is welkom op zaterdag 5 februari van 10.00 tot 12.00 uur.Ander nieuws