Header image

Komst sportboulevard Lichtenvoorde allerminst zeker

LICHTENVOORDE - De komst van een sportboulevard op het Eschpark is allerminst zeker. Dat stelt Marieke Bluemer, projectleider namens de gemeente Oost Gelre, tijdens het overleg op 24 mei met Miranda Sevenich (afgevaardigde sportverenigingen) en Peter van Uden, Ton Meijer en Rob Elbers (namens buurtcontact Sportboulevard Lichtenvoorde).

De projectleider gaat het projectproces in goede banen leiden. Einddoel is een haalbaarheidsonderzoek dat zowel inzicht geeft in de (on)mogelijkheden als in de wensen en verlangens van partijen. Naast de gemeente zijn dat acht sportverenigingen en de buurt (Kerkhoflaan, Swibertushof en Hofesch). De gemeente laat weten dat de zij de buurt niet alleen informeert, maar ook uitnodigt vanaf het begin actief mee te praten.

Met de resultaten van het onderzoek wil Marieke Bluemer een zo neutraal mogelijk beeld verkrijgen over de haalbaarheid van een sportboulevard. De gemeente (B&W) kan hier dan een oordeel over vellen en kiezen voor een GO or NO GO. Het is niet uitgesloten dat het eindresultaat van het onderzoek leidt tot afzien van het plan; afhaken door een of meerdere partijen; het onder stringente voorwaarden gedeeltelijk uitvoeren van het plan of het plan volledig overnemen en starten met de aanleg van de sportboulevard. Op dit moment ligt alles nog open.

Het onderzoek beperkt zich niet alleen tot de locatie Eschpark. Er wordt ook in breder perspectief gekeken naar alternatieven zoals de vrijkomende locaties van de sportverenigingen. Een extern onderzoeksbureau dat ervaring heeft met dit soort haalbaarheidsonderzoeken en bekend is bij de betrokken sportverenigingen, verricht het onderzoek. De opdracht voor het t.z.t. uitgekozen onderzoekbureau moet nog geformuleerd worden.

In de commissie- en raadsvergadering van 8 juni wordt besloten of de gemeente het onderzoek financiert. Dat is begroot op € 25.000,- maar niet opgenomen in het budget 2016. De stukken voor de commissievergadering zijn te vinden op de website van de gemeente Oost Gelre, agendapunt 28.

Buurtcontact Sportboulevard gaat op korte termijn de meningen van buurtbewoners inventariseren. Het streven van de projectleider is in het eerste kwartaal van 2017 het onderzoek rond te hebben.

Partijen houden op dit moment geen rekening met de toekomst van het Eschpark m.b.t. de aanleg van een glooiend mini-natuurparkje (oude zonneweide) en de eventuele komst van 200 vluchtelingen in het Dims-gebouw.Ander nieuws