Header image

Fietstocht op Open Imkerijdag 15 juli 2012

WINTERSWIJK - De bij is in gevaar!! Om hier de aandacht op te vestigen is 2012 door een aantal natuurorganisaties uitgeroepen tot „Het jaar van de Bij“. Om deze reden organiseert de KNNV Vereniging voor veldbiologie, afdeling Oost-Achterhoek in samenwerking met de Nederlandse Bijenvereniging (NBV), afdeling Winterswijk op de Open Imkerij-dag op 15 juli een speciale bijenfietstocht. Deze tocht is voor de deelnemers gratis.

Een landschappelijk fraaie route voert langs een aantal Winterswijkse imkers die op deze dag open huis houden van 13.00 tot 17.00 uur. De deelnemers kunnen de stallen bekijken, uitgebreide informatie krijgen en eventueel ook honing(producten) kopen. De fietstocht begint en eindigt bij de kinderboerderij/bijenstal van de Stichting Freriks, Frerikshof 15, 7103 CD in Winterswijk. De route is vanaf 13.00 uur verkrijgbaar en is ca. 24 km lang.

Waarom is de bij in gevaar? Kort gezegd: Een van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van bijen en andere insecten is voedselgebrek. De oude bonte wei die we uit de (Verkade)albums kennen, is niet meer. De ontwikkelingen in de landbouw hebben gezorgd voor een sterke achteruitgang in het aanbod van wilde planten. Het is niet verwonderlijk dat dit zijn weerslag heeft op de biodiversiteit van vlinders, kevers, hommels, honingbijen, wilde bijen enz. Ook bestrijdingsmiddelen missen hun uitwerking niet. Een andere belangrijke factor die een rol speelt is de varroamijt, een parasiet die de honingbij wereldwijd bedreigt. De bij is echter van gróót belang voor groei en bloei in de natuur en in de landbouw. Zij zorgen o.m. voor de bestuiving van de vele boomgaarden in ons land. De fruittelers maken zich nu al grote zorgen. Zonder bestuiving geen vruchten! In de natuur is het evenzo. Veel andere diersoorten kunnen daardoor in gevaar komen. Een duidelijke reden om extra aandacht voor deze bijzondere insecten te vragen. We hopen dat velen zich op deze dag willen verdiepen in het leven van de bij.Ander nieuws